Thông báo

Hướng dẫn đăng ký vào lớp học

Bởi Admin Quan tri Hoc bai Online -

Xin chào!

Chào mừng các bạn đến với Học bài Online.  

Bấm vào đường link cuối trang để xem Video hướng dẫn tạo tài khoản và tham gia khóa học.

Để tham gia và các khóa học, bạn cần phải có 1 tài khoản. Tài khoản này do bạn tự đăng ký trên Website này bằng cách:

- Bước 1: Bấm nút Đăng nhập ở góc trên bên phải màn hình
- Bước 2: Bấm nút Tạo tài khoản mới

Chú ý về cách đặt tên tài khoản:

Để thuận tiện cho việc trao đổi cũng như nhận diện học viên trong các bài kiểm tra, đề nghị các bạn đặt tên trong tài khoản cho đúng quy ước như sau:

Tên tài khoản: Thêm vào phía trước tên tài khoản cụm từ:

+ gv_ nếu bạn là giảng viên của một khóa học
+ sv_ nếu bạn là sinh viên của một khóa học
+ hs_ nếu bạn là học sinh của một khóa học


+ Họ và tên: Nhập họ và tên đầy đủ của sinh viên. Ví dụ: Nguyễn Thị Hồng
+ Ngành + Khóa: Gõ tắt tên ngành và khóa học. Ví dụ: CnttK39C

Video hướng dẫn tạo tài khoản: https://youtu.be/UBaQFukWDAg

Video hướng dẫn cách tham gia khóa học: https://youtu.be/y7p2yVtd170

Quản trị viên.